O nás

História:

Firma STAVSTROJ združenie bola založená v roku 1997  jej majiteľmi  Miroslavom Babicom a Emanuelom Paprčkom.

Od svojho vzniku, až doposiaľ je zameraná na zemné a búracie práce, cestnú nákladnú dopravu, nadrozmernú dopravu, opravy nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov.

Firma začínala v prenajatých priestoroch bývalého poľnohospodárskeho učilišťa v obci Pstruša.  Zamestnávala 15 zamestnancov a disponovala prenajatým vozovým a strojovým parkom.

V roku 2001 sa prevádzka firmy, z dôvodu nepostačujúcich kapacít bývalých priestorov a rozširovania vozového a strojového parku, presťahovala do vlastných priestorov bývalého agrochemického podniku vo Zvolenskej Slatine, ktoré postupne renovujeme a zveľaďujeme.

V roku 2008 firma rozšírila svoju činnosť o:
– vykonávanie stavieb a ich zmien
– podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (recyklácia betónov a stavebnej sute)

– drvenie a triedenie kameniva

– predajca pohonných látok , rozvoz mobilnou cisternou Renault Mascott

 

Súčasnosť:

V súčasnosti zamestnávame 40 zamestnancov, rozšíril sa strojový park, ktorý je stále zameraný hlavne na poskytovanie zemných a búracích prác. Pribudli nové stavebné stroje a dopravné prostriedky.

Návesovými  súpravami Volvo FH 12 + podvalník Nooteboom a Mercedes Benz + hlbina Goldhofer, ponúkame prepravu ťažkých a nadrozmerných nákladov.

Vo vlastných opravárenských dielňach vykonávame opravy a servis stavebných strojov a nákladných vozidiel, pričom disponujeme  tromi  servisnými vozidlami.

Naším cieľom je pracovať spoľahlivo, odborne a v prvotriednej kvalite.

Ponuka

 

Ponukový list

Cennik 102022

 

Kontakty

 

Sídlo spoločnosti:

STAVSTROJ združenie s.r.o.
Zvolenská Slatina 1362, 962 01
Slovensko
Tel: 045/53 944 62
stavstroj@stavstroj-zdruzenie.sk

 

Kontakty spoločnosti:

Miroslav Babic
konateľ

Tel.:  0905 632 882

***

Emanuel Paprčka
konateľ

Tel.:  0903 512 212,  0905 512 212

***

Fekiač Peter
vedúci opravárenskej dielne

Tel.:  0903 442 297,  0918 322 719

***

Sivok Vladimír
stavbyvedúci

Tel.:  0903 512 414

***

Krajniak Jozef
stavebný technik

Tel.:  0917 640 091

***

Fodorová Mária
ekonomické a personálne oddelenie

Tel.:  0903 450 539,  0917 610 568

***

Luptáková Veronika
kalkulácie stavebných zákaziek

Tel.:  0903 450 539,  0917 610 568

***

Purgátová Lenka
kalkulácie nadrozmerných dopráv, PHM

Tel.:  0903 450 539,  0917 610 568

***

NONSTOP
vrátnica

Tel.:  0917 610 584

***

Mapa